Innovation 4 Welfare initiative

Innovation 4 Welfare Project video

DOWNLOADS


Find our
Policy Recommendations
and other project
documentation under
downloads

Door economische en demografische ontwikkelingen ontstaan in Europa nieuwe uitdagingen op het gebied van gezondheid: gezondheid (ook in relatie tot veiligheid) is een belangrijk thema, mede door de sterke stijging van welvaartsziekten, de gestegen behoefte voor (thuis)verzorging voor een ouder wordende bevolking en de gestegen gezondheidskosten. Innovatieve oplossingen zijn noodzakelijk om deze uitdagingen aan te gaan en om te voorkomen dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt.

De uitdagingen met betrekking tot gezondheids(zorg) kunnen echter ook gezien worden als een kans: gezien het maatschappelijk belang voor gezondheidgerelateerde onderwerpen én de groeiende behoefte aan produkten en services op dit gebied is het aantrekkelijk om innovatieve nieuwe technologiën en applicaties te ontwikkelen.

In het Interreg IVC project Innovation 4 Welfare gaan zes Europese regio’s hun goede ervaringen uitwisselen, nieuwe innovatieve projecten ontwikkelen en het regionale beleid proberen te beïnvloeden met behulp van innovaties in de gezondheidszorg.

Zodoende draagt het project bij aan het realiseren van twee EU-doelstellingen:

  • Het vergroten van het concurrentievermogen door innovatie en de transitie naar een kenniseconomie.
  • Het stimuleren van het vinden van oplossingen voor gezondheidsvraagstukken.