Innovation 4 Welfare initiative

Innovation 4 Welfare Project video

DOWNLOADS


Find our
Policy Recommendations
and other project
documentation under
downloads

Els canvis econòmics i demogràfics a Europa estan posant de relleu nous reptes sobre el benestar i la salut dels ciutadans: així, la salut i la seguretat dels ciutadans han esdevingut un tema de primer ordre a les agendes polítiques nacionals i regionals, les malalties i mancances relacionades amb el benestar no paren de créixer, com tampoc ho fa la demanda d’atenció sanitària i domiciliària.

La suma de tots aquests factors suposa un creixement desorbitat de la despesa pública sanitària. Calen solucions innovadores per donar resposta a aquests reptes i evitar que l’atenció sanitària sigui inassolible.

Per altra banda, aquests reptes signifiquen també una oportunitat de negoci degut al gran impacte que el benestar i la salut té a tots nivells i a que la necessitat de nous productes i serveis és constant. Està esdevenint un sector amb molt de potencial on desenvolupar noves tecnologies i aplicacions innovadores.

En el marc de la iniciativa comunitària Interreg IVC i del projecte Innovation 4 Welfare, sis regions europees estan posant en comú bones pràctiques en aquest àmbit i desenvoluparan projectes innovadors de desenvolupament tecnològic per poder activar al màxim la innovació regional en matèria de benestar i poder transferir-ne els resultats a les respectives polítiques regionals.

La consecució d’aquests resultats encaixa amb dues de les prioritats de la Unió Europea en aquests moments: la creació de noves solucions en l’àmbit de la salut i el benestar i el reforç de la competitivitat mitjançant la innovació i el desenvolupament d’economies basades en el coneixement.