Innovation 4 Welfare initiative

Innovation 4 Welfare Project video

DOWNLOADS


Find our
Policy Recommendations
and other project
documentation under
downloads

Kogu Euroopas esitavad majanduslikud ja demograafilised arengud tervishoiusektorile uusi väljakutseid ning üha rohkem pööratakse tähelepanu tervishoiule ja ohutusele. Kiirelt vananeva ühiskonna probleemideks on heaoluga seotud haiguste esinemissageduse tõus ja suurenev vajadus koduste hoolekandesüsteemide järele, mis nõuavad uusi innovatiivseid lahendusi. Samal ajal tuleb vältida tervishoiuteenuste muutumist valitute hüveks.

Väljakutsed, mis tulenevad tervishoiusektori muutuvatest vajadustest, on aga ka võimalus – tänu avalikkuses üles kerkinud tervishoiu temaatika ulatusele ja kasvavale vajadusele tervishoiualaste toodete/teenuste järele on valdkond muutumas atraktiivseks uuendusmeelsetele arendusprojektidele, tehnoloogiatele ja rakendustele.

Interreg IVC projektis Innovation for Welfare vahetavad kuus Euroopa regiooni omavahel kogemusi, arendavad koos innovaatilisi projekte ning mõjutavad kohalikke arenguid stimuleerides tervishoiu ja ohutusega (st heaoluga) seotud innovatsiooni.

Oma tegevustega puudutab projekt kahte Euroopa Liidu poliitika valdkonda:

  • tõstab konkurentsivõimet läbi innovatsiooni ja ülemineku teadmistepõhisele majandusele ning
  • stimuleerib uute lahenduste loomist tervisega seotud valdkondades.