Innovation 4 Welfare initiative

Innovation 4 Welfare Project video

DOWNLOADS


Find our
Policy Recommendations
and other project
documentation under
downloads

Ekonomický a demografický rozvoj v Evrope celí novým výzvám týkajících se rapidního zvýšení nákladu na zdravotní péci. Tento trend je zpusoben zejména znacným nárustem civilizacních onemocnení a zvýšené poptávce po domácí péci o seniory. Jediným zpusobem, jak se vyhnout situaci, kdy se stane zdravotní péce financne nedostupná, jsou inovativní rešení v oblasti zdraví a bezpecnosti.

I pres uvedené skutecnosti jsou inovace v oblasti zdraví príležitostí, nebot problematika verejného zdraví a zvyšující se poptávka po produktech a službách v této oblasti jsou velmi atraktivní sférou pro rozvoj inovacních nových technologií a aplikací.

V rámci projektu Innovation for Welfare, podporeného z programu Interreg IVC, si 6 evropských regionu vymení své zkušenosti a príklady dobré praxe, pripraví a zrealizují nové inovacní projekty a stimulováním inovacních aktivit v oblasti zdraví a bezpecnosti (welfare) ovlivní tvorbu politik ci procesu na regionální úrovni.

Vzhledem k výše uvedenému je projekt v souladu s politikami EU v techto dvou oblastech:

  • zvyšuje konkurenceschopnost regionu pomocí inovací a prechodem k znalostní ekonomice
  • stimuluje tvorbu nových rešení v oblastech souvisejících s problematikou zdraví